Bygningerne er beliggende på 11 tønder land jord, der er udlagt
som store græsarealer, skov, og vildt arealer.

Der er indrettet boldpladser, legepladser og bålpladser forskellige
steder i området.

Fritidscentret ligger tæt ved jernbane (ca. 100 meter) hvor der afgår tog ca. hver time til henholdsvis Esbjerg og Tønder.

Dagligvarebutik og bank er beliggende i Visby, ca. 1 km fra centret.

OMRÅDEPLAN FOR Visby Fritidscenter