Området omkring Visby er en sand naturperle i det sønderjyske landskab.
Få steder findes så specielt et naturområde som marsken og vadehavet.

Hjemsted Oldtidspark er et stort jernaldercenter, som er en kombination af et museum og en aktivitets- og oplevelsespark.

Parken tilbyder en bred vifte af oplevelser og aktiviteter indenfor både jernalderens daglige arbejde (bl.a. madlavning, husflid og håndværk) og mere sjældne forehavender (f.eks. smedning og trædrejning) Man kan enten deltage aktivt i disse gøremål eller nøjes med at opleve dem som iagttager.

Der er blandt andet Schackenborg Slot, og
Møgeltønder by, en ganske speciel gammel by.

Marsken, vadehavet, Højer Sluse,
Rudbøl Grænse, o.s.v. er i høj grad et besøg værd

På siden med link, kan du finde mange
oplysninger om egnen her

Har du lyst til en kanotur, er der mulighed for at leje en eller flere kanoer,
se under link - Tønder by

Trøjborg Slotsruin

Midt i en lille skov, ca. 2 km vest for Visby, ligger den anselige ruin af det gamle Trøjborg, omgivet af dobbelte voldgrave og århundred gamle træer.
Ingen ved, hvornår og af hvem det første Trøjborg blev bygget. Trøjborg nævnes i 1347 som hertug Valdemar Atterdag's slot. I 1407 kom det i
dronning Margrethes besiddelse, men senere pantsattes det til Ribe
bispestol. Ved reformationens indførelse i Danmark i 1536 tilfaldt de
gejstlige godser kronen. Kong Frederik II overdrog borgen til den berømte Daniel Rantzau som tak for hans fortjenester som feltherre i krigen mod
svenskerne. Senere blev broderen Peter Rantzau ejer af Trøjborg.