POSTADRESSE:
Høybjergvej 65 - Visby -  6261 Bredebro
visbyfritidscenter@mail.dk

KLIK PÅ KORTET FOR STOR STØRRELSE

Udlejer/Ejer:

Erling Jensen

Møgelmosevej 51, Felsted, 6200 Aabenraa.
Tlf.: 74 68 52 26 eller 20 49 20 06